Bài 4 trên tia Ox lấy điểm a,b,c sao cho OA=2cm,OB=3cm ,OC=4cm. A tính độ dài đoạn thẳng AB,AC,BC B so sánh các đoạn thẳng OAvà AC,ABvà BC C điểm B l

By Anna

Bài 4 trên tia Ox lấy điểm a,b,c sao cho OA=2cm,OB=3cm ,OC=4cm.
A tính độ dài đoạn thẳng AB,AC,BC
B so sánh các đoạn thẳng OAvà AC,ABvà BC
C điểm B là trung điểm của đoạn thẳng nào . Vì sao
Bài 5 cho a là số tự nhiên lẻ , b là số tự nhiên .
Chứng minh rằng các số a+ab+8 nguyên tố cùng nhau

0 bình luận về “Bài 4 trên tia Ox lấy điểm a,b,c sao cho OA=2cm,OB=3cm ,OC=4cm. A tính độ dài đoạn thẳng AB,AC,BC B so sánh các đoạn thẳng OAvà AC,ABvà BC C điểm B l”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   bài 4vì OA=2cm và OB=6cm mà OA<OB(2<4) nên A nằm giữa hai điểm O và B

  Ta có:

  OA+AB=OB

  AB=OB-OA

  AB=6-2

  AB=4(cm)

  bài 5cho a là số tự nhiên lẻ , b là số tự nhiên . Chứng minh rằng các số a+ab+8 nguyên tố cùng nhau

  Trả lời

Viết một bình luận