Yếu tố nào giúp nghĩa quân Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh.

By Eden

Yếu tố nào giúp nghĩa quân Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh.

0 bình luận về “Yếu tố nào giúp nghĩa quân Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh.”

 1. Những yếu tố giúp nghĩa quân Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh bao gồm:

  – Sự chỉ huy tài tình của Oa-sinh-tơn

  – Sự ủng hộ của nhân dân

  – Biết dựa vào địa thế hiểm trở ở Bắc Mĩ để phát huy lối đánh du kích

  – Cuộc chiến đấu của nhân dân Bắc Mĩ được các tầng lớp nhân dân tiến bộ Pháp và nhân dân tiến bộ châu Âu nói chung ủng hộ.

  Trả lời
 2. Sự lãnh đạo của G.Oa-sinh-tơn và chính sách cai quản vô lý của Anh đã làm cho nhân dân thuộc địa phản đối mạnh mẽ mà lực lượng chính là nhân dân.

  Trả lời

Viết một bình luận