Bài tập rút gọn phân sô:3939-101/3×2929+505

By Arianna

Bài tập rút gọn phân sô:3939-101/3×2929+505

0 bình luận về “Bài tập rút gọn phân sô:3939-101/3×2929+505”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $\dfrac{3939-101}{3.2929+505}$

  $ = \dfrac{39.101-101}{3.101.29+101.5}$

  $ = \dfrac{101.(39-1)}{101.(87+5)}$

  $ = \dfrac{38}{92} = \dfrac{19}{46}$

   

  Trả lời

Viết một bình luận