Bằng pthh nhận biết dd mất nhãn sau và viết pt KBr , NaI, H2SO4, HCl , NaOH

Photo of author

By Genesis

Bằng pthh nhận biết dd mất nhãn sau và viết pt KBr , NaI, H2SO4, HCl , NaOH

0 bình luận về “Bằng pthh nhận biết dd mất nhãn sau và viết pt KBr , NaI, H2SO4, HCl , NaOH”

 1. cho quỳ tím vào 5 dd

  -quỳ tím hóa đỏ là HCl và H2SO4

  -quỳ tím hóa xanh là NaOH

  -quỳ tím không đổi màu là KBr và NaI

  cho BaCl2 vào HCl và H2SO4

  -có kết tủa là H2SO4

  BaCl2+H2SO4->BaSO4+2HCl

  -còn lại là HCl

  cho AgNO3 vào 2 dd KBr và NaI
  -có kết tủa vàng nhạt là KBr

  -có kết tủa vàng cam là NaI

  KBr+AgNO3->AgBr+KNO3

  NaI+AgNO3->AgI+NaNO3

Viết một bình luận