bố mua 1 gói bánh có 22 cái bánh bố cho em 1/2 số bánh bố cho anh 1/4 số bánh bố cho chị 1/6 số bánh hỏi mỗi người có bao nhiêu cái bánh

Photo of author

By Skylar

bố mua 1 gói bánh có 22 cái bánh
bố cho em 1/2 số bánh
bố cho anh 1/4 số bánh
bố cho chị 1/6 số bánh
hỏi mỗi người có bao nhiêu cái bánh

0 bình luận về “bố mua 1 gói bánh có 22 cái bánh bố cho em 1/2 số bánh bố cho anh 1/4 số bánh bố cho chị 1/6 số bánh hỏi mỗi người có bao nhiêu cái bánh”

 1. Đáp án + Giải thích các bước giải :

  vay nhà nhàng xóm thêm 2 cái bánh là 24 cái

  số bánh của em là :

  24 . $\frac{1}{2}$ = 12 ( cái bánh )

  số bánh của anh là :

  24 . $\frac{1}{4}$ = 6 ( cái bánh )

  số bánh của chị là : 

  24 .  $\frac{1}{6}$ = 4 ( cái bánh )

  tổng số bánh của cả 3 người là : 22 cái bánh 

  còn thừa 2 cái trả lại nhà hàng xóm

   

Viết một bình luận