câu 1:2 tỉnh A ,B cách nhau 136 km.lúc 7 giờ sáng 1 ô tô đi từ A về B với vận tốc 32km/giờ .sau 45 phút 1 xe máy đi từ B về A với vận tốc 3/4 vận tốc

By Liliana

câu 1:2 tỉnh A ,B cách nhau 136 km.lúc 7 giờ sáng 1 ô tô đi từ A về B với vận tốc 32km/giờ .sau 45 phút 1 xe máy đi từ B về A với vận tốc 3/4 vận tốc ô tô.Hỏi 2 xe gặp nhau lúc mấy giờ?

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận