BT5: Viết đoạn văn về Qui Nạp dài từ 7-8 câu có câu chủ đề như sau : ” Mọi quyển sách tốt đều là người bạn hiền “. Sau đó em viết thành đoạn diễn dịch

Photo of author

By Samantha

BT5: Viết đoạn văn về Qui Nạp dài từ 7-8 câu có câu chủ đề như sau : ” Mọi quyển sách tốt đều là người bạn hiền “. Sau đó em viết thành đoạn diễn dịch.
BT6: Viết 1 đoạn văn diễn dịch dài từ 6-8 câu sau đó chuyển thành qui nạp vs câu chủ đề sau : ” Tình bạn là 1 trong những tình bạn cao đẹp của chúng ta.”
Ai giúp em vs ạ
Leave a Comment