các anh chị giúp em với ạ =3 cho đơn thức : A =1/5x ³y.(xy ³) ².(-5xy ³) ∧0 a) thu gọn rồi tìm bậc của A b)tính giá trị của A tại x=-2 và y=1

Photo of author

By Elliana

các anh chị giúp em với ạ =3
cho đơn thức : A =1/5x ³y.(xy ³) ².(-5xy ³) ∧0
a) thu gọn rồi tìm bậc của A
b)tính giá trị của A tại x=-2 và y=1

0 bình luận về “các anh chị giúp em với ạ =3 cho đơn thức : A =1/5x ³y.(xy ³) ².(-5xy ³) ∧0 a) thu gọn rồi tìm bậc của A b)tính giá trị của A tại x=-2 và y=1”

 1. a,A=1/5 x³y.(xy³)².(-5xy³)^0

  =1/5 x³y.x²y^6 . 1

  =1/5.(x³.x²)(y. y^6)

  =1/5. x^5 . y^7

  Bậc của A là: 5+7=12

  b,Thay x=-2;y=1 vào bt A,ta được:

  1/5. (-2)^5 . 1^7

  =1/5 . (-32) . 1

  = -32/5

   

Viết một bình luận