cach mang tu san anh chien tranh danh doc lap

Photo of author

By Ruby

cach mang tu san anh chien tranh danh doc lap

0 bình luận về “cach mang tu san anh chien tranh danh doc lap”

  1. Cách mạng TS anh diễn ra vào thế kỉ17 nhằm mục tiêu lật đổ chế độ Pk chuyển chế mở đường cho CNTB phát triển, lãnh đạo là liên minh TS và quý tộc , lực lượng tham gia là quần chúng Nhân dân chủ yếu là nông dân và thị dân . Mang hình thức là một cuộc nội chiến.

    Cách mạng Mĩ (lần1) mục tiêu chống lại chính Sách cai trị của thực dân xâm lược, giải phong dân tộc mở đường cho CNTB phát triển. Lãnh đạo là TS và chủ nô, lực lượng tham gia đông đảo là quần chúng Nhân dân chủ yếu là nông dân, nô lệ,

    công nhân …mang hình thức là 1 cuộc chiến tranh gpdt

    Cả 2 cuộc cmts đều có hạn chế là chưa đem lại được quyền lợi cho giai cấp nông dân ( vde ruộng đất)

Viết một bình luận