tỉ số giữa hai số nguyen dương4/5.biết hiệu 2 số dó là 13,tìm hai số đó giúp mình với mình cần gấp

Photo of author

By Rose

tỉ số giữa hai số nguyen dương4/5.biết hiệu 2 số dó là 13,tìm hai số đó
giúp mình với mình cần gấp
Leave a Comment