Câu 1:Cho 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4 ,CH4 tác dụng với dd brom ,lượng brom đã tham gia phản ứng là 16 g.Tính thể tích mỗi khí trong hh C

Photo of author

By Melanie

Câu 1:Cho 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4 ,CH4
tác dụng với dd brom ,lượng brom đã tham gia phản ứng là 16 g.Tính thể tích mỗi khí trong hh
Câu 2: Viết công thức cấu tạo thu gọn (mạch hở) của các chất có công thức phân tử sau
C2H5Cl; C3H8; C3H6;C3H4
Câu 3:Phân biệt 2 khí đựng trong 2 bình riêng biệt :CH4;C2H4
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 1,6 gam METAN . a/Tính thể tích khí oxi cần dùng ở đktc? b/Tính khối lượng nước thu được . Câu 5: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nế
A/ CH4+……………….  CH3Cl+……………….
B/ C2H4 +……………… CO2 + ………………………

0 bình luận về “Câu 1:Cho 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4 ,CH4 tác dụng với dd brom ,lượng brom đã tham gia phản ứng là 16 g.Tính thể tích mỗi khí trong hh C”

 1. Câu 1:

  Gọi số mol của C2H4 và C2H2 lần lượt là x và y mol
  theo bài ra: x+y = 0,56/22,4 = 0,025 (mol) 
  Phương trình:
  C2H4 + Br2 → C2H4Br2
  x mol x mol x mol
  C2H2 + 2 Br2 → C2H2Br4
  y mol 2y mol y mol
  Số mol n Br2 = x+2y = 5,6/160 = 0,035 9mol) 
  Giải hệ và ta đc: x = 0,015 và y = 0,01
  =>%V C2H4 = 0,015/0,025 = 60% ; %V C2H2 = 40%
  (%V = % số mol ở cùng điều kiện)
  c) Khi đốt hỗn hợp trên:
  C2H4 + 3 O2 → 2CO2 + 2H2O
  0,015 mol 0,03 mol
  C2H2 + 5/2 O2 → 2CO2 + H2O
  0,01mol 0,02 mol
  =>sau khi đốt hoàn toàn: n CO2 = 0,03+0,02 = 0,05 mol
  n Ca(OH)2 = 7,4/74 = 0,1 mol
  n CO2 n : Ca(OH)2 = 0,05/0,1 = 1/2 < 1 => phản ứng tạo muối trung hòa CaCO3
  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O
  0,05 mol 0,05 mol 0,05 mol
  Khối lượng muối tạo thành: mCaCO3 =0,05.100 =5g

  Câu 3:

  a. Trích 2 khí vào ố/n để làm mẫu thử. Dẫn dd Br2 vào 2 ố/n,khí nào làm mất màu đ Br2 là Khí C2H4.

  C2H4+Br2——>C2H4Br2

  Còn lại là khí CH4.

Viết một bình luận