phân tích đa thức P(x)=x(x+1)(4 x^2 -1)-2 thành nhân tử

Photo of author

By Elliana

phân tích đa thức P(x)=x(x+1)(4 x^2 -1)-2 thành nhân tử

0 bình luận về “phân tích đa thức P(x)=x(x+1)(4 x^2 -1)-2 thành nhân tử”

 1. Đáp án:

   `P(x)=x(x+1)(4x^2-1)-2`

  `P(x)=(x^2+x)(4x^2-1)-2`

  `P(x)=4x^4-x^2+4x^3-x-2`

  `P(x)=4x^4+4x^3-x^2-x-2`

  `P(x)=(4x^4+2x^3+2x^2)+(2x^3+x^2+x)-(4x^2+2x+2)`

  `P(x)=2x^2(2x^2+x+1)+x(2x^2+x+1)-2(2x^2+x+1)`

  `P(x)=(2x^2+x+1)(2x^2+x-2)`

  Giải thích các bước giải:

   

Viết một bình luận