Câu 1. Cho các phần tử: 1. Bu lông 2. Đai ốc 3. Bút bi 4. Quạt trần 5. Khung xe đạp 6. Lò xo 7.Mảnh vỡ máy 8. Bánh răng 9. Thanh truyền 10. Đinh Vít 1

By Raelynn

Câu 1. Cho các phần tử:
1. Bu lông
2. Đai ốc
3. Bút bi
4. Quạt trần
5. Khung xe đạp
6. Lò xo
7.Mảnh vỡ máy
8. Bánh răng
9. Thanh truyền
10. Đinh Vít
11. Kim máy khâu
12.Trục khuỷu
Chọn ra phần tử là chi tiết máy: …………………………………………….
Những chi tiết máy có công dụng chung:…………………………………
Những chi tiết máy có công dụng riêng:………………………………….
*Chọn ra phần tử không phải chi tiết máy:…………………………………

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận