Câu 1: trình bày cấu trúc của NST của ADN Cau 2: Nêu cơ chế xác định giới tính ở người Mình đang cần gấp

Photo of author

By Autumn

Câu 1: trình bày cấu trúc của NST của ADN
Cau 2: Nêu cơ chế xác định giới tính ở người
Mình đang cần gấp

0 bình luận về “Câu 1: trình bày cấu trúc của NST của ADN Cau 2: Nêu cơ chế xác định giới tính ở người Mình đang cần gấp”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1:

  Cấu trúc của NST:

  – Hình dạng: hình chữ V, hình móc, hình hạt, …

  – Kích thước:

  + Dài: 0,5 – 50 µm

  + Đường kính: 0,2 – 2 µm

  – Cấu trúc: gồm 2 crômatit gắn với nhau ở tâm động, mỗi crômatit gồm 1 phân tử ADN và 1 prôtein loại histôn

  Câu 2:

  Cơ chế xác định giới tính:

  – Do sự phân li của cặp NST giới tính trong quá trình phát sinh giao tử và sự tổ hợp NST giới tính trong thụ tinh:    

  +  Trong quá trình phát sinh giao tử: Mẹ mang cặp NST giới tính XX tạo ra trứng duy nhất mang NST giới tính X, bố mang cặp NST giới tính XY  tạo ra 2 loại tinh trùng với tỉ lệ ngang nhau 1X  :1Y   

  + Trong thụ tinh: trứng X kết hợp với tinh trùng Y tạo hợp tử XY phát triển thành con trai, trứng X kết hợp với tinh trùng X tạo hợp tử XX phát triển thành con gái.

   

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1

  -Cấu trúc nhiễm sắc thể:

       +Có dạng đặc trưng ở kì giữa

       + Gồm 2cromatit đính với nhau tại tâm động chia nó thành hai cánh. Mỗi cromatit gồm một phân tử ADN và protein loại histon

   Câu 2 

  (Ảnh dưới nha bạn ) + thêm cái di truyền liên kết 🙂

   

  cau-1-trinh-bay-cau-truc-cua-nst-cua-adn-cau-2-neu-co-che-ac-dinh-gioi-tinh-o-nguoi-minh-dang-ca

Viết một bình luận