Chỗ hàm số :y bằng (5m+10)x bình .Tìm m để hàm số đồng biến khi x lớn hơn 0 Giúp với ai????

Photo of author

By Allison

Chỗ hàm số :y bằng (5m+10)x bình .Tìm m để hàm số đồng biến khi x lớn hơn 0
Giúp với ai????

0 bình luận về “Chỗ hàm số :y bằng (5m+10)x bình .Tìm m để hàm số đồng biến khi x lớn hơn 0 Giúp với ai????”

 1.    Giải thích các bước giải:

     Để hàm số y= (5m+ 10)x² đồng biến thì:

     5m+10> 0

  ⇔5m > -10

  ⇔ m> -2

  Vậy m > -2 thì hàm số đồng biến

Viết một bình luận