Câu 10: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 12dm, chiều rộng 8dm. Chiều cao bằng trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng. Tính thể tíc

Photo of author

By Josephine

Câu 10: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 12dm, chiều rộng 8dm. Chiều cao bằng trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng. Tính thể tích của bể nước.

0 bình luận về “Câu 10: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 12dm, chiều rộng 8dm. Chiều cao bằng trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng. Tính thể tíc”

 1. Chiều cao của bể nước là:

             (12+8)÷2=10( dm)

  Thể tích của bể nước là:

             12×8×10=960( dm3)

                             Đáp số: 960 dm3 

    chúc học tốt ❤

 2. Đáp án: `960 dm^3`

   

  Giải thích các bước giải:

  Chiều cao của bể nước là:

  `(12 + 8) :2 = 10 (dm)`

  Thể tích bể nước là:
  `12 × 8× 10 = 960 (dm^3)`

  Đáp số: `960 dm^3`

Viết một bình luận