Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 24m và bằng 1,25 lần chiều rộng. Người ta cắm cọc bao xung quanh khu vườn. Các cây cọc cách đều nhau 1,5m. Hỏi

Photo of author

By Adalynn

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 24m và bằng 1,25 lần chiều rộng. Người ta cắm cọc bao xung quanh khu vườn. Các cây cọc cách đều nhau 1,5m. Hỏi cần bao nhiêu cây cọc. Biết rằng cửa vườn rộng 2,4m

0 bình luận về “Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 24m và bằng 1,25 lần chiều rộng. Người ta cắm cọc bao xung quanh khu vườn. Các cây cọc cách đều nhau 1,5m. Hỏi”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   đổi 1,25=5/4

  chiều rộng khu vườn hình chữ nhật là

  24:5/4=19,2(m)

  khu vườn có chu vi là

  ( 24+19,2) . 2=86,4(m)

  cần số cây cọc là

  ( 86,4-2,4):1,5=56(cây)

  vậy cần 56 cây cọc

  chúc bạn học tốt, nocopy nhớ cho tớ trả lời hay nhất nha

 2. Chiều rộng khu vườn là :
  24 : 1,25 =  19,2 ( m )
  Chu vi khu vườn là :
  ( 19,2 + 24 ) x 2 = 86,4 ( m)
  Chu vi khu vườn ko tính cửa là :
  86,4 – 2,4 = 84 ( m)
  Cần số cây cọc là :
  84 : 1,5 = 56 ( cây )
               Đáp số : 56 cây cọc

Viết một bình luận