Câu 2: Có ý kiến cho rằng nhờ được thần mách bảo, Lang Liêu đã được nối ngôi vua, em có đồng ý không? Vì sao?

Photo of author

By Everleigh

Câu 2: Có ý kiến cho rằng nhờ được thần mách bảo, Lang Liêu đã được nối ngôi vua, em có đồng ý không? Vì sao?

0 bình luận về “Câu 2: Có ý kiến cho rằng nhờ được thần mách bảo, Lang Liêu đã được nối ngôi vua, em có đồng ý không? Vì sao?”

  1. Em không đồng ý ! Vì ngoài thần mách bảo ra , lang liêu phải tự suy nghĩ , tự cày công thì mới làm được thứ bánh ngon mà tôn trời kính đất như vậy . Lang Liêu được lên ngôi vua phần lớn là vì sự thông minh của mình.

    `#Study well`

  2. em ko đồng ý vì thần chỉ mách bảo lang liêu làm 2 loại bánh và ko làm giúp lang liêu vì muốn lang liêu tự suy nghĩ,hiểu được ý nghĩa của gạo ,bánh mà mình làm ra

Viết một bình luận