cho dung dịch chứa 0,4 mol hcl tác dụng với mno2 dư thu được khí clo .Khí clo tạo ra phản ứng hết với nhôm tính khối lượng alcl2 thu được

By Amara

cho dung dịch chứa 0,4 mol hcl tác dụng với mno2 dư thu được khí clo .Khí clo tạo ra phản ứng hết với nhôm tính khối lượng alcl2 thu được

0 bình luận về “cho dung dịch chứa 0,4 mol hcl tác dụng với mno2 dư thu được khí clo .Khí clo tạo ra phản ứng hết với nhôm tính khối lượng alcl2 thu được”

 1. Đáp án:

   mAlCl3=8,9 gam

  Giải thích các bước giải:

   MnO2 +4HCl —>MnCl2 + Cl2 + H2O

  -> nCl2=1/4nHCl=0,1 mol

  2Al + 3Cl2 —->2 AlCl3

  -> nAlCl3=2/3nCl2=1/15 mol

  -> mAlCl3=1/15 .(27+35,5.3)=8,9 gam

  Trả lời

Viết một bình luận