cho tam giac ABC vuong tai A có BC =40cm goi D va E la trung diem cua AB va AC a) c/m tu giac BDECla hinh thang va tinh DE b) goi M la trung diem

Photo of author

By Rose

cho tam giac ABC vuong tai A có BC =40cm goi D va E la trung diem cua AB va AC
a) c/m tu giac BDECla hinh thang va tinh DE
b) goi M la trung diem BC tinh AM

0 bình luận về “cho tam giac ABC vuong tai A có BC =40cm goi D va E la trung diem cua AB va AC a) c/m tu giac BDECla hinh thang va tinh DE b) goi M la trung diem”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  *tự vẽ hình rồi xem kết quả mình giải nhé

  A) D và E lần lượt là trung điểm của AB và AC => DE là đường trung bình của ∆ABC => DE//BC và DE =1/2BC => BDEC là hình thang

  DE=1/2 BC => DE=40.1/2=20cm

  B) M là trung điểm BC => BM=MC=40/2=20 cm và AM là đường trung tuyến của ∆ABC

  Trong 1 ∆ vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền = 1 nửa cạnh đó

  => AM = BM = 20 cm

Viết một bình luận