cho hình bình hành ABCD . cm vecto AB + vevto AC + vecto AD = 2vecto AC

By Madeline

cho hình bình hành ABCD . cm vecto AB + vevto AC + vecto AD = 2vecto AC

0 bình luận về “cho hình bình hành ABCD . cm vecto AB + vevto AC + vecto AD = 2vecto AC”

 1. Đáp án:véc tơ AC+AC=2 vectơ AC

   

  Giải thích các bước giải:ta có 

  Vectơ AB+vectơ AC+vectơ AD=2vec tơAC 

  (Vectơ AB+vectơ AD)+vectơ AC=2 vectơ AC 

  Vectơ AC +vectơ AC= 2 vec tơ AC

   

  Trả lời
 2. Áp dụng quy tắc hình bình hành, ta được:

  $\overrightarrow{AB} +\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$

  $\to \overrightarrow{AB} +\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AC}$

  Trả lời

Viết một bình luận