Cho hình thang ABCD, biết đường chéo DB là tia phân góc của góc D. Tia phân giác của góc A cắt cạnh đáy CD tại E, cắt BD tại O và song song với cạnh B

Photo of author

By Rose

Cho hình thang ABCD, biết đường chéo DB là tia phân góc của góc D. Tia phân giác của góc A cắt cạnh đáy CD tại E, cắt BD tại O và song song với cạnh Bc. Chứng minh:
a) Góc AOD= 90 độ
b) Tam giác ADE cân
c) Tứ giác ABCE là hình hình hành
d) Chứng minh E là trung điểm của cạnh CD và BD vuông góc với BC
Leave a Comment