Cho m gam P2O5 tác dụng với 1 lít dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và KOH 0,3M . Sau khi pư hoàn toàn thu dc dd X . Cô cạn dd X thu dc 35,4 gam hh rắn

By aikhanh

Cho m gam P2O5 tác dụng với 1 lít dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và KOH 0,3M . Sau khi pư hoàn toàn thu dc dd X . Cô cạn dd X thu dc 35,4 gam hh rắn khan.
a) tính m
b) tính khối lượng các chất trong dd X
( giúp mik với )

0 bình luận về “Cho m gam P2O5 tác dụng với 1 lít dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và KOH 0,3M . Sau khi pư hoàn toàn thu dc dd X . Cô cạn dd X thu dc 35,4 gam hh rắn”

 1. Đáp án:

  \({m_{{P_2}{O_5}}} = 14,2g\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {P_2}{O_5} + 3{H_2}O \to 2{H_3}P{O_4}\\
  a.\\
  {n_{{H_2}O}} = {n_{NaOH}} + {n_{KOH}} = 0,5mol\\
  {m_{{H_3}P{O_4}}} = {m_{muối}} + {m_{{H_2}O}} – {m_{NaOH}} – {m_{KOH}} = 19,6g\\
   \to {n_{{H_3}P{O_4}}} = 0,2mol\\
   \to {n_{{P_2}{O_5}}} = \dfrac{1}{2}{n_{{H_3}P{O_4}}} = 0,1mol\\
   \to {m_{{P_2}{O_5}}} = 14,2g
  \end{array}\)

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm