cho (P) : y= x ngũ 2 (d) : y=2x+m-3 tìm điều kiện m để (p) và (d) tiếp xúc nhau mình cần gấp mn lm nhanh dùm mình nha xin ảm ơn

Photo of author

By Eden

cho (P) : y= x ngũ 2
(d) : y=2x+m-3
tìm điều kiện m để (p) và (d) tiếp xúc nhau
mình cần gấp mn lm nhanh dùm mình nha
xin ảm ơn

0 bình luận về “cho (P) : y= x ngũ 2 (d) : y=2x+m-3 tìm điều kiện m để (p) và (d) tiếp xúc nhau mình cần gấp mn lm nhanh dùm mình nha xin ảm ơn”

 1. Xác định hoành độ giao điểm của $(P)$ và $(d)$ ta có:

  $x²=2x+m-3$

  $x²-2x-m+3=0$

  $Δ’=b’²-ac=(-1)²-1.[-(m-3)]$

  $=1-1.(-m+3)$

  $=1+m-3$

  $=m-2(1)$

  Để $(d)$ tiếp xúc với $P$ thì phương trình $(1)$ có nghiệm kép

  $⇔Δ’=0$

  $⇔m-2=0$

  $⇔m=2$

  Vậy $m=2$

   

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   y = $x^2$
  y = 2x + m – 3

   Phương trình hoành độ giao điểm của d và P là $x^2$ = 2x + m – 3

   hay $x^2$ – 2x -(m – 3) = 0 (*)

   Để d tiếp xúc với P thì pt (*) có nghiệm kép. Khi đó: $\Delta’$ = $(- 1)^2$ + m – 3 = 0

  Hay m – 2 = 0 => m = 2

Viết một bình luận