cho tam giác ABC có M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC.Trên tia đối của tia NB lấy điểm D sao cho ND =NB,trên tia đối của tia MC lấy

Photo of author

By Everleigh

cho tam giác ABC có M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC.Trên tia đối của tia NB lấy điểm D sao cho ND =NB,trên tia đối của tia MC lấy điểm E sao cho
ME=MC,chứng minh rằng
a)AD=BC b)AE//BC c)A là trung điểm DE

0 bình luận về “cho tam giác ABC có M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC.Trên tia đối của tia NB lấy điểm D sao cho ND =NB,trên tia đối của tia MC lấy”

 1. Đáp án:

  bài 1: xét Δ EAM vàΔ BCM có:

  EM = AM (gt)

  BM=AM (gt)

  góc EMA = CMB ( đđ) => Δ EAM=Δ BCM (cgc) =>AE =BC( 2 cạnh tương ứng)  (1)

  CM tương tự ta đc Δ ANE = Δ CNB (cgc) => BC=FA ( 2 cạnh Tương Ứng)       (2)

   Từ 1 và 2 suy ra AE=FA hay A là trung điểm của EF

  Giải thích các bước giải:

  Gọi I là giao điểm của MI với AB ta có:

  Xét Δ MAI và Δ MBI có :

  MI là cạnh chung

  AI=BI (gt)

  góc MIA = MIB= 90* (gt)

  =>Δ MAI = Δ MBI ( 2 cạnh góc vuông) => MA= MB (đfcm)

Viết một bình luận