Vải sợi thiên nhiên có tính chất gì ?

Photo of author

By Madeline

Vải sợi thiên nhiên có tính chất gì ?

0 bình luận về “Vải sợi thiên nhiên có tính chất gì ?”

  1. – Tính chất : Vải sợi thiên nhiên mặc thoáng mát, thích hợp với khí hậu nhiệt đới nhưng dễ bị nhàu và độ bền kém.

  2. Vải sợi thiên nhiên có tính chất là độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát,  khả năng giữ nhiệt tốt nhưng dễ bị nhàu, độ bền kém, giặc khó sạch và phơi lâu khô.

Viết một bình luận