cho tam giác ABC trong đó BC= 10 căn 2 cm , góc ABC = 15 độ , góc ACB bằng 30 độ , kẻ BD vuông góc với AC. tính diện tích tam giác DAB

Photo of author

By Remi

cho tam giác ABC trong đó BC= 10 căn 2 cm , góc ABC = 15 độ , góc ACB bằng 30 độ , kẻ BD vuông góc với AC. tính diện tích tam giác DAB

0 bình luận về “cho tam giác ABC trong đó BC= 10 căn 2 cm , góc ABC = 15 độ , góc ACB bằng 30 độ , kẻ BD vuông góc với AC. tính diện tích tam giác DAB”

 1. Đáp án:

  Xét tam giác BDC vuông tại D có:

  BD=BC.sin BCD

  BD= 10√2.sin30

  BD=5√2

  Ta có: A+B+C=180 (tổng 3 góc trong tam giác)

  Suy ra A = 135

  Xét tam giác ABD vuông tại D

  AD=BD.cot BAD

  AD=5√2. cot 135

  a ra là -5√2

  S ABD =1\2.BD.AD

  S ABD =1/2. 5√2

  (-5√2)=-25 cm^2

   

  Giải thích các bước giải: xin hay nhất team mk đang rất cần

   

Viết một bình luận