Người ta dự định xây một căn phòng hình hộp chữ nhật có thể chứa 500 người. Phòng dài 25m,rộng 15m .Hỏi người ta phải xây phòng đo

By Arianna

Người ta dự định xây một căn phòng hình hộp chữ nhật có thể chứa 500 người. Phòng dài 25m,rộng 15m .Hỏi người ta phải xây phòng đó cao mấy mét?Biết mỗi người cần 3 mét khối không khí

0 bình luận về “Người ta dự định xây một căn phòng hình hộp chữ nhật có thể chứa 500 người. Phòng dài 25m,rộng 15m .Hỏi người ta phải xây phòng đo”

 1. Thể tích căn phòng đó:

            500 × 3 = 1500 ( m³ )

  Người ta phải xây phòng đó cao số mét:

         1500 : 25 : 15 = 4 ( m )

  Trả lời
 2. Thể tích của phòng đó cần là:

     3 x 500=1500 (m²)

  Người ta phải xây phòng đó cao số mét là:

    1500: 25: 15=4 (m)

      Đáp số: 4m

  Trả lời

Viết một bình luận