Có hai vòi nước. Vòi một chảy đầy bể trong, vòi 2 chảy đầy bể trong 14 giờ. Người ta mở vòi 1 chảy trong 8:00 rồi mới mở vòi 2. Cả 2 vòi chảy thêm bao

Photo of author

By Melody

Có hai vòi nước. Vòi một chảy đầy bể trong, vòi 2 chảy đầy bể trong 14 giờ. Người ta mở vòi 1 chảy trong 8:00 rồi mới mở vòi 2. Cả 2 vòi chảy thêm bao lâu mới đầy bể ?

0 bình luận về “Có hai vòi nước. Vòi một chảy đầy bể trong, vòi 2 chảy đầy bể trong 14 giờ. Người ta mở vòi 1 chảy trong 8:00 rồi mới mở vòi 2. Cả 2 vòi chảy thêm bao”

 1. Đáp án:18 giờ

   

  Giải thích các bước giải:

   Vòi 1 chảy trong số giờ là:

  14-8=6(giờ)

  Vòi 2 chảy được số giờ là:

  14-2=12(giờ)

  Cả 2 vòi chảy được số giờ là:

  12+6=18(giờ)

  Đáp số:18 giờ

Viết một bình luận