đặt câu vs 3 từ này đẹp trai mạnh mẽ yếu

Photo of author

By Amara

đặt câu vs 3 từ này
đẹp trai
mạnh mẽ
yếu

0 bình luận về “đặt câu vs 3 từ này đẹp trai mạnh mẽ yếu”

Viết một bình luận