Để cứu nước, Phan Châu Trinh đã đề cao phương châm đối với nhân dân ta là: A. “tự lực, tự cường”. B. “tự lực khai hóa”. C. “tự lực cánh sinh”. D. “tự

Photo of author

By Faith

Để cứu nước, Phan Châu Trinh đã đề cao phương châm đối với nhân dân ta là:
A. “tự lực, tự cường”.
B. “tự lực khai hóa”.
C. “tự lực cánh sinh”.
D. “tự do dân chủ”.

0 bình luận về “Để cứu nước, Phan Châu Trinh đã đề cao phương châm đối với nhân dân ta là: A. “tự lực, tự cường”. B. “tự lực khai hóa”. C. “tự lực cánh sinh”. D. “tự”

  1. Phan Châu Trinh là người đề cao phương châm ” Tự lực khai hóa” , vận động những người yêu nước cùng chí hướng thức tỉnh dân chúng, tuyên truyền tư tưởng dân quyền

    -> chọn B

Viết một bình luận