Di tích hóa thạch Lưỡng cư cổ được phát hiện cách hiện nay bao nhiêu năm? a. 150 triệu năm b. 250 triệu năm c. 350 triệu năm d. 450 triệu năm

Photo of author

By Mackenzie

Di tích hóa thạch Lưỡng cư cổ được phát hiện cách hiện nay bao nhiêu năm?
a. 150 triệu năm
b. 250 triệu năm
c. 350 triệu năm
d. 450 triệu năm

0 bình luận về “Di tích hóa thạch Lưỡng cư cổ được phát hiện cách hiện nay bao nhiêu năm? a. 150 triệu năm b. 250 triệu năm c. 350 triệu năm d. 450 triệu năm”

 1. Đáp án:

  Di tích hóa thạch Lưỡng cư cổ được phát hiện cách hiện nay bao nhiêu năm?

  a. 150 triệu năm

  b. 250 triệu năm

  c. 350 triệu năm

  d. 450 triệu năm

  Giải thích:

  Cách đây 350 triệu năm là thời gian Lưỡng cư cổ đang sống

   

Viết một bình luận