Lỗi của nhân vật mị châu về việc mất nước là gì

By Bella

Lỗi của nhân vật mị châu về việc mất nước là gì

0 bình luận về “Lỗi của nhân vật mị châu về việc mất nước là gì”

  1. Theo mình lỗi của Mị Châu về việc phạm phải sai lầm mất nc  là vị Mị Châu vì tình yêu mà bất chấp nãy sinh ra ý nghĩ rãi lông theo con đường mình đi mà bán đứng cha mình và nc nhà.

    Trả lời
  2. Là dẫn đường cho Trọng Thủy để giết cha mình , khiến cho đất nước rơi vào tay giặc.

                                 Trung Thu Vui Vẻ

    Trả lời

Viết một bình luận