Em hãy giải thích vì sao cuộc cách mạng Hà Lan đc xem là cuộc cách mạng đầu tiên trên thế giới???

By Everleigh

Em hãy giải thích vì sao cuộc cách mạng Hà Lan đc xem là cuộc cách mạng đầu tiên trên thế giới???

0 bình luận về “Em hãy giải thích vì sao cuộc cách mạng Hà Lan đc xem là cuộc cách mạng đầu tiên trên thế giới???”

  1. – Nổ ra đầu tiên

    – Là thắng lợi của giai cấp tư sản trước chế độ phong kiến

    – Mở ra thời kì lịch sử thế giới cận đaik

    Trả lời

Viết một bình luận