gạch dưới danh từ đoạn văn sau: Nếu chúng mình có phép lạ Bắt hạt giống nảy mầm nhanh Chớp mắt thành cây đầy quả Tha hồ hái chén ngọt lành

Photo of author

By Alice

gạch dưới danh từ đoạn văn sau: Nếu chúng mình có phép lạ Bắt hạt giống nảy mầm nhanh Chớp mắt thành cây đầy quả Tha hồ hái chén ngọt lành

0 bình luận về “gạch dưới danh từ đoạn văn sau: Nếu chúng mình có phép lạ Bắt hạt giống nảy mầm nhanh Chớp mắt thành cây đầy quả Tha hồ hái chén ngọt lành”

Viết một bình luận