Giúp em bài này ạ Theo kế hoạch, năm vừa qua thôn Hà Nam phải trồng 69ha ngô. Đến hết tháng 5 thôn Hòa An trồng được 15ha và hết năm trồng được 74,9ha

By Ximena

Giúp em bài này ạ
Theo kế hoạch, năm vừa qua thôn Hà Nam phải trồng 69ha ngô. Đến hết tháng 5 thôn Hòa An trồng được 15ha và hết năm trồng được 74,9ha ngô. Hỏi:
a) Đến hết tháng 5 thôn Hà Na đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch cả năm ?
b) Hết năm thôn Hòa An đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm và vượt mức kế hoạch cả năm bao nhiêu phần trăm?

0 bình luận về “Giúp em bài này ạ Theo kế hoạch, năm vừa qua thôn Hà Nam phải trồng 69ha ngô. Đến hết tháng 5 thôn Hòa An trồng được 15ha và hết năm trồng được 74,9ha”

 1. `a)` Số phần trăm kế hoạch cả năm thôn Hà Nam thực hiện được cho đến hết tháng `5`:

  `15 ÷ 69 = 0,2173% = 21,73%`

  `b)` So với kế hoạch thì đến hết năm thôn Hà Nam đã thực hiện được số phần trăm:

  `74,9 ÷ 69 = 1,0855% = 108,55%`

  Ta gọi tổng số phần trăm kế hoạch cả năm = `100%`

  Thôn Hà Nam đã vượt mức kế hoạch cả năm số phần trăm:

  `108,55 – 100 = 8,55%`

    Đáp số: `a) 21,73%`

                  `b) 8,55%`

  Lưu ý phần này: Nếu phần thập phân của thương có nhiều chữ số thì chỉ lấy đến `4` chữ số. Nếu chia ra sẽ ra rất nhiều số nhưng ở đây ta chỉ lấy đến `4` chữ số ở phần thập phân của thương.

  Trả lời
 2. Đáp án:

  a)

   Số phần trăm kế hoạch cả năm thôn Hà Nam thực hiện được cho đến hết tháng 5 là :

  `15 : 69 = 0,2173% = 21,73%`

  So với kế hoạch thì đến hết năm thôn Hà Nam đã thực hiện được số phần trăm đã định là :

  `74,9 : 69 = 1,0855% = 108,55%`

  b)

  Thôn Hà Nam đã vượt mức kế hoạch cả năm số phần trăm là :

  `108,55 – 100 = 8,55%`

  Đ/s : `a) 108,55% ; b) 8,55%`

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời

Viết một bình luận