Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với H2 là 6,5. Cho 5,6 lít (đktc) vào bình kín có sẵn một ít bột nitơ. Đun nóng bình 1 ít thời gian thu được hỗ

Photo of author

By Audrey

Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với H2 là 6,5. Cho 5,6 lít (đktc) vào bình kín có sẵn một ít bột nitơ. Đun nóng bình 1 ít thời gian thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so vói H2 là 7,75.
a) Tính H% của phản ứng hiđro hóa.
b) Tính %m C2H6 có trong Y.
c) Cho toàn bộ lượng Y trên đi qua bình dựng lượng dư dd KMnO4. Tính khối lượng kết tủa thu được

0 bình luận về “Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với H2 là 6,5. Cho 5,6 lít (đktc) vào bình kín có sẵn một ít bột nitơ. Đun nóng bình 1 ít thời gian thu được hỗ”

 1. Đáp án: a) 37,73% b) 36,87% c) 3,828g

  Giải thích các bước giải:

  a) Từ đề bài ta có:

  $n_{C_2H_4}$ = 0,106; $n_{H_2}$=0,144 mol

  $C_{2}$ $H_{4}$ + $H_{2}$ $\overset{Ni, t^o}{\longrightarrow}$ $C_{2}$ $H_{6}$

  Gọi số mol phản ứng của $C_{2}$ $H_{4}$  là x

  → số mol dư của $H_{2}$ = 0,144 – x ; số mol của $C_{2}$ $H_{6}$ = 0,106 – x

  Có $M_{Y}$ = 15,5 → x = 0,04 mol

  ⇒ H% = 37,73%

  b) Trong Y có $n_{C_2H_4}$ = 0,066; $n_{H_2}$ = 0,104 mol; $n_{C_2H_6}$ = 0,04 mol

  ⇒ %$m_{C_2H_6}$ = 36,87%

  c) Ta có: $n_{MnO_2}$ = $\frac{2}{3}$$n_{C_2H_4}$ = 0,044  ⇒ $m_{MnO_2}$ = 3,828g

Viết một bình luận