một bánh xe của một đầu máy xe lửa có đường kính là 1/2 m TÍNH CHU vi của bánh xe đó

By Reese

một bánh xe của một đầu máy xe lửa có đường kính là 1/2 m TÍNH CHU vi của bánh xe đó

0 bình luận về “một bánh xe của một đầu máy xe lửa có đường kính là 1/2 m TÍNH CHU vi của bánh xe đó”

Viết một bình luận