Khi cacbon cháy trong không khí thì xảy ra phản ứng hóa học sau: C + O2 → CO2 Có bao nhiêu gam C phản ứng đủ với 2,24 lít khí O2 (đktc)? A: 24 gam.

Photo of author

By Eliza

Khi cacbon cháy trong không khí thì xảy ra phản ứng hóa học sau: C + O2 → CO2
Có bao nhiêu gam C phản ứng đủ với 2,24 lít khí O2 (đktc)?
A:
24 gam.
B:
2,4 gam.
C:
12 gam.
D:
1,2 gam.

0 bình luận về “Khi cacbon cháy trong không khí thì xảy ra phản ứng hóa học sau: C + O2 → CO2 Có bao nhiêu gam C phản ứng đủ với 2,24 lít khí O2 (đktc)? A: 24 gam.”

 1. Đáp án:

   C + O2 –> CO2

  0,1   0,1

  nO2=$\frac{2,24}{22,4}$=0,1

  mC=0,1.12=1,2g

  =>D

  Giải thích các bước giải:

   

Viết một bình luận