-Vì sao nói chiến tranh giành độc lập các lục địa Anh của Bắc Mĩ là cuộc cách mạng tư sản ? Và vì sao nói cuộc cách mạng này chưa triệt để ?

Photo of author

By Kylie

-Vì sao nói chiến tranh giành độc lập các lục địa Anh của Bắc Mĩ là cuộc cách mạng tư sản ? Và vì sao nói cuộc cách mạng này chưa triệt để ?

0 bình luận về “-Vì sao nói chiến tranh giành độc lập các lục địa Anh của Bắc Mĩ là cuộc cách mạng tư sản ? Và vì sao nói cuộc cách mạng này chưa triệt để ?”

 1. Vì cuộc chiến tranh giành Độc lập của 13 bang thuộc địa Mỹ do tư sãn lãnh đạo . Nhân dân đứng lên vì quyền lợi của họ . Các giai cấp lãnh đạo đều đưa lợi ích cá nhân lên trước rồi mới đến cộng đồng.

  Một lẽ đương nhiên là ko ai chịu sự kìm hãm về kinh tế và đời sống , cũng như phụ thuộc vào nền Kinh tế của Chính Quốc ( ĐQ Anh ) , vì thế Cuộc cách mạng nhanh chóng xãy ra. Giai cấp lãnh đạo: Tư sản, chủ nô

  – Mục tiêu: Lật đổ chế độ thực dân, giành ĐLdtộc

  – Lực lượng CM: Quần chúng cách mạng

  – Hình thức: chiến tranh giành độc lập

  – Kết quả, ý nghĩa: Giành độc lập, xác lập liên bang

  – Xu hướng phát triển: phát triển theo con đường TBCN

  -> Là 1 cuộc CMTS có tính nhân dân khá rõ.

 2. Vì cuộc Cm này diễn ra với mục tiêu giải phóng dân tộc mở đường cho CNTB phát triển, lãnh đạo là giai cấp TS và chủ nô, lực lượng tham gia là toàn thể nhân dân Bắc Mĩ( nô lệ, công nhân), hình thức là 1 cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc

  => Là cuộc CMTS

  => Chưa triệt để vì: chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, chưa xóa bỏ được chế độ nô lệ ở đây ( phải đến CM Mĩ lần 2 vào năm 1862 tuyên ngôn về thủ tiêu chế độ nô lệ được ban ra -> chế độ nô lệ ở Bắc Mĩ chấm dứt)

Viết một bình luận