Khoanh vào chữ cái trước những từ ngữ chỉ vẻ đẹp tâm hồn và tính cách của con người : A. thật thà C. tế nhị

Photo of author

By aihong

Khoanh vào chữ cái trước những từ ngữ chỉ vẻ đẹp tâm hồn và tính cách của con người :
A. thật thà C. tế nhị E. dịu hiền H. cởi mở
B. thon thả D. sáng suốt G. cao ráo I. độ lượng
Leave a Comment