không thực hiện phép tính. hãy xét xem : a, 5.6.7.8.9 – 2020 có chia hết cho 5 , cho 9 ko? tại sao ? b, 324+1908-1107 có chia hết cho 2 , cho 3 ko ? t

By Lydia

không thực hiện phép tính. hãy xét xem :
a, 5.6.7.8.9 – 2020 có chia hết cho 5 , cho 9 ko? tại sao ?
b, 324+1908-1107 có chia hết cho 2 , cho 3 ko ? tại sao ?
c,1975+480+1890 có chia hết cho 3 ,cho 5 ko ? tại sao?
d,3.4.5.6.7 – 2020 có chia hết cho 2 , cho 9 ko? tại sao?

0 bình luận về “không thực hiện phép tính. hãy xét xem : a, 5.6.7.8.9 – 2020 có chia hết cho 5 , cho 9 ko? tại sao ? b, 324+1908-1107 có chia hết cho 2 , cho 3 ko ? t”

 1. a, Vì 2020 chia hết cho 5

      2020 ko chia hết cho 9

   suy ra 2020 chia hết cho 5, ko chia hết cho 9

  b, Vì 324 chia hết cho 2

          1908 chia hết cho 2

           1107 ko chia hết cho 2

    suy ra 324+1908-1107 ko chia hết cho 2

      Vì   324 chia hết cho 3

          1908 chia hết cho 3

           1107  chia hết cho 3

  suy ra 324+1908-1107  chia hết cho 3

  c, Vì  1975 ko  chia hết cho 3

  480 chia hết cho 3

  1890 chia hết cho 3

  suy ra 1975+480+1890 ko chia hết cho 3

   Vì

  1975   chia hết cho 5

  480 chia hết cho 5

  1890 chia hết cho 5

  suy ra 1975+480+1890  chia hết cho 5

  d, Vì 2020 chia hết cho 2

          2020 ko chia hết cho 9

  suy ra 2020 chia hết cho 2, ko chia hết cho 9

  Trả lời
 2. a) 5.6.7.8.9 – 2020 không chia hết cho 5, 9 vì 6,7,8,9 k chia hết cho 5, 5,6,7,8 k chia hết cho 9

  b) Dựa vào kiến thức chia hết cho 2, 3

  c) Dựa vào kiến thức chia hết cho 3, 5

  d) Dựa vào kiến thức chia hết cho 9

  Trả lời

Viết một bình luận