Làm chi tiết giúp mình ạ Cho phương trình: x^2-3x+m+1=0 (1) Tìm m để phương trình 1 có 2 nghiệm x1; x2 là các cạnh của hình chữ nhật có diện tích bằng

Photo of author

By Kylie

Làm chi tiết giúp mình ạ
Cho phương trình: x^2-3x+m+1=0 (1)
Tìm m để phương trình 1 có 2 nghiệm x1; x2 là các cạnh của hình chữ nhật có diện tích bằng 2

0 bình luận về “Làm chi tiết giúp mình ạ Cho phương trình: x^2-3x+m+1=0 (1) Tìm m để phương trình 1 có 2 nghiệm x1; x2 là các cạnh của hình chữ nhật có diện tích bằng”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ta có cách cạnh của hcn là 2 nghiệm của pt 

  mà diện tích = 2 nên ta có

  x1.x2 = 2

  ta có

  $Δ$ = (-3)² -4.1.(m+1)

         = 9 – 4m – 4

         = 5 -4m

  để pt có 2 nghiệm thì

  5 -4m ≥ 0

  -4m ≥ -5

     m ≤ $\dfrac{5}{4}$

  áp dụng hệ thức vi-ét ta có

  { x1.x2 = $\dfrac{m+1}{1}$ = m+1

  ta có pt

  m+1 = 2

  m = 1

  vậy m =1 thì phương trình 1 có 2 nghiệm x1; x2 là các cạnh của hình chữ nhật có diện tích bằng 2

Viết một bình luận