Lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử lớn của khu vực Đông Nam Á từ thời nguyên thủy đến giữa thế kỉ XIX. giúp e vs ạ . e cảm ơn nhìu

Photo of author

By Elliana

Lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử lớn của khu vực Đông Nam Á từ thời nguyên thủy đến giữa thế kỉ XIX. giúp e vs ạ . e cảm ơn nhìu

0 bình luận về “Lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử lớn của khu vực Đông Nam Á từ thời nguyên thủy đến giữa thế kỉ XIX. giúp e vs ạ . e cảm ơn nhìu”

 1. Niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử lớn của khu vực Đông Nam Á đến giữa thế kỉ XIX

  Thời gian

  Nội dung

  Đầu Công nguyên đến thế kỉ X

  Thời kì hình thành và phát triển của các vương quốc cổ như: Vương quốc Cham-pa ở vùng Trung Bộ Việt Nam, vương quốc Phù Nam ở hạ lưu sông Mê Công, các vương quốc ở hạ lưu sông Mê Nam và trên các đảo của In-đô-nê-xi-a.

  Từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII

  Thời kì phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến: Quốc gia Đại Việt, Cham-pa, thời kì Ăng-co huy hoàng của Cam-pu-chia, vương quốc Pa-gan (Mi-an-ma),…

  Nửa sau thế kỉ XVIII đến giữ thế kỉ XIX

  Các quốc gia Đông Nan Á bước vào thời kì suy yếu.

  Từ giữa thế kỉ XIX

  Lần lượt các quốc gia Đông Nam Á trở thành thuộc địa của chủ nghĩa tư bản phương Tây.

 2. Niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử lớn của khu vực Đông Nam Á đến giữa thế kỉ XIX

  Thời gian

  Nội dung

  Đầu Công nguyên đến thế kỉ X

  Thời kì hình thành và phát triển của các vương quốc cổ như: Vương quốc Cham-pa ở vùng Trung Bộ Việt Nam, vương quốc Phù Nam ở hạ lưu sông Mê Công, các vương quốc ở hạ lưu sông Mê Nam và trên các đảo của In-đô-nê-xi-a.

  Từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII

  Thời kì phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến: Quốc gia Đại Việt, Cham-pa, thời kì Ăng-co huy hoàng của Cam-pu-chia, vương quốc Pa-gan (Mi-an-ma),…

  Nửa sau thế kỉ XVIII đến giữ thế kỉ XIX

  Các quốc gia Đông Nan Á bước vào thời kì suy yếu.

  Từ giữa thế kỉ XIX

  Lần lượt các quốc gia Đông Nam Á trở thành thuộc địa của chủ nghĩa tư bản phương Tây.

  không đúng hoàn toàn đâu

Viết một bình luận