Lớp 5/1 có tổng ôố là 30 học sinh.Trong đó 12 học sinh nam còn lại là học sinh nữ.tìm tỉ số phần trăm của: A/ học sinh nam và cả lớp B/học sinh nữ và

Photo of author

By Allison

Lớp 5/1 có tổng ôố là 30 học sinh.Trong đó 12 học sinh nam còn lại là học sinh nữ.tìm tỉ số phần trăm của:
A/ học sinh nam và cả lớp
B/học sinh nữ và cả lớp

0 bình luận về “Lớp 5/1 có tổng ôố là 30 học sinh.Trong đó 12 học sinh nam còn lại là học sinh nữ.tìm tỉ số phần trăm của: A/ học sinh nam và cả lớp B/học sinh nữ và”

 1. Xin chào,bạn tham khảo bài dưới nhé^^

  a/Tỉ số phần trăm của học sinh nam và số học sinh của lớp đó là: 

          12 : 30 = 0,4 = 40% 

  b/Tỉ số phần trăm của học sinh nữ và số học sinh của lớp đó là: 

          100% – 40% = 60% (0,5 đ)

                  Đáp số: a) 40%

                               b) 60%

   

 2. Đáp án:

   a ) 60%                b) 40%

  Giải thích các bước giải:

   a ) Số học sinh nam của lớp 5 là : 30 – 12 = 18 ( học sinh )

         tỉ số phần trăm của học sinh nam và học sinh của lớp đó là  : 18  : 30 = 0.6  = 60 % 

  b ) Tỷ số phần trăm giữa học sinh nữ và học  sinh cả lớp là  :  12 : 30 = 0. 4   = 40%

Viết một bình luận