Mạch lạc trong văn bản không có tính chất nào dưới đây A.là phần quan trọng nhất của văn bản,đ

By Autumn

Mạch lạc trong văn bản không có tính chất nào dưới đây
A.là phần quan trọng nhất của văn bản,được thể hiện bằng những ý lớn
B.thông suốt không dứt đoạn,liên tục
C.Tuần tự đi qua các phần,các đoạn
D.trôi chảy thành dòng thành mạch

0 bình luận về “Mạch lạc trong văn bản không có tính chất nào dưới đây A.là phần quan trọng nhất của văn bản,đ”

 1. Mạch lạc trong văn bản không có tính chất nào dưới đây

  A.là phần quan trọng nhất của văn bản,được thể hiện bằng những ý lớn

  B.thông suốt không dứt đoạn,liên tục

  C.Tuần tự đi qua các phần,các đoạn

  D.trôi chảy thành dòng thành mạch

  Trả lời

Viết một bình luận