Tính nhanh: $102^{3}$ – 6 . $102^{2}$ + 24 . 102 – 8

Tính nhanh: $102^{3}$ – 6 . $102^{2}$ + 24 . ...

Read more

Cho biểu thức `A=“\frac{2\sqrt{x}-9}{x-5\sqrt{x}+6}“-“\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2}“-“\frac{2\sqrt{x}+1}{3-\sqrt{x}}` a) Tìm ĐK của x để A có ng

Cho biểu thức `A=“\frac{2\sqrt{x}-9}{x-5\sqrt{x}+6}“-“\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2}“-“\frac{2\sqrt{x}+1}{3-\sqrt{x}}` a) Tìm ĐK của x để ...

Read more

áp dụng hằng đẳng thức tính (x-3)^3 (2x + 1/2)^3 x^3 – 9x^2+ 27x – 27 (3x^2 – y)^3

áp dụng hằng đẳng thức tính (x-3)^3 (2x + 1/2)^3 ...

Read more

$\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{4}$ + $\frac{1}{8}$ + … + $\frac{1}{128}$ giải thích đầy đủ hộ mình nha

$\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{4}$ + $\frac{1}{8}$ + … + $\frac{1}{128}$ giải ...

Read more

Tính các góc tạo bởi đường thẳng d1:y=3×+2 d2:y=-2×+3 với trục hoành Mong mn giúp mình với ạ

Tính các góc tạo bởi đường thẳng d1:y=3×+2 d2:y=-2×+3 với ...

Read more

Viết Phương trình mặt phẳng đi qua 3 Điểm A(1;0;0) B(0;-2;0) C(0;0;5)

Viết Phương trình mặt phẳng đi qua 3 Điểm A(1;0;0) ...

Read more

Một phân xưởng dự định mỗi tháng sản xuất 1473 chiếc quạt. Do cải tiến kĩ thuật nên mỗi tháng phân xưởng đã sản xuất thêm được 214 chiếc quạt nữa. Hỏi

Một phân xưởng dự định mỗi tháng sản xuất 1473 ...

Read more

Năm nay mẹ hơn tổng số tuổi của hai con là 23 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tổng số tuổi của cả hai con sẽ bằng tuổi của mẹ?

Năm nay mẹ hơn tổng số tuổi của hai con ...

Read more

Viết biểu thức sau thành tích hai thừa số trong đó có một thừa số bằng 10.72 + 294 + 138 + 16

Viết biểu thức sau thành tích hai thừa số trong ...

Read more

Cho a=4*b=5*c và a-b-c= 100.tìm a, b,cLàm nhanh giúp mình nhé

Cho a=4*b=5*c và a-b-c= 100.tìm a, b,c Làm nhanh giúp ...

Read more