Một bể nước hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là: chiều dài 4,2m, chiều rộng 3,5m, chiều cao 2m. a, Tính thể tích bể nước b, Khi bể

Photo of author

By Julia

Một bể nước hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là: chiều dài 4,2m, chiều rộng 3,5m, chiều cao 2m.
a, Tính thể tích bể nước
b, Khi bể không có nước người ta mở hai vòi nước chảy vào bể. Mỗi phút vòi thứ nhất chảy được 50 lít, vòi thứ hai chảy được 70 lít. Hỏi sau bao lâu cả hai vòi chảy đầy bể nước?
Leave a Comment