Một bình nóng lạnh có ghi 220V – 1100W được sử dụng với hiệu điện thế 220V a. Tính thời gian để bình đun sôi 10 lít nước từ nhiệt độ 20°C, biết nhiệt

Photo of author

By Skylar

Một bình nóng lạnh có ghi 220V – 1100W được sử dụng với hiệu điện thế 220V
a. Tính thời gian để bình đun sôi 10 lít nước từ nhiệt độ 20°C, biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3 và nhiệt lượng bị hao phí là rất nhỏ
b. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bình trên trong 30 ngày, biết rằng thời gian sử dụng trung bình mỗi ngày là 1 giờ và giá tiền điện là 1500đ/kW.h
Leave a Comment