một cửa hàng bán bánh kẹo bán được 255 hộp kẹo và 85 hộp bánh . Biết rằng giá mỗi hộp bánh bằng 3 hộp kẹo và giá mỗi hộp kẹo là 30.000 đồng . Chị nhân

Photo of author

By Aubrey

một cửa hàng bán bánh kẹo bán được 255 hộp kẹo và 85 hộp bánh . Biết rằng giá mỗi hộp bánh bằng 3 hộp kẹo và giá mỗi hộp kẹo là 30.000 đồng . Chị nhân viên nói với cửa hàng trưởng là số tiền bán bánh bằng với số tiền bằng với số tiền bán kẹo . Em hãy giải thích xem chị nhân viên nói đúng không ?

0 bình luận về “một cửa hàng bán bánh kẹo bán được 255 hộp kẹo và 85 hộp bánh . Biết rằng giá mỗi hộp bánh bằng 3 hộp kẹo và giá mỗi hộp kẹo là 30.000 đồng . Chị nhân”

 1. Đáp án:

  Giá mỗi hộp bánh là:

  30.000×3 = 90.000 (đồng)

  Giá của 255 hộp kẹo là:

  30.000 x 255 = 7.650.000 (đồng)

  Giá của 85 hộp bánh là:

  90.000 x 85 = 7.650.000 (đồng)

  => giá của 255 hộp kẹo bằng giá của 85 hộp bánh

  => Chị nhân viên nói đúng.

 2. Số tiền một hộp bánh là 30000×3=90000(đồng)/

  Số tiền 255 hộp kẹo là:30000×255=7650000(đồng)/

  Số tiền 85 hộp bánh là :90000×85=7650000(đồng)/

  Vì số tiền 255 hộp kẹo=85 hộp bánh=7650000(đồng)/

  =)chị nhân viên nói đúng

Viết một bình luận